• Thank you to Carol and Steve Bowman, the forum owners, for our new upgrade!

Magyar könyvek (Hungarian books)

Ailish

Administrator Emerita
Visszatérés a mennyekbõl. A családon belüli reinkarnáció különleges esetei Carol Bowman

K073990.JPG


A reinkarnáció kutatása a racionális tudomány művelőinek többsége szerint még ma sem minősül szigorúan vett tudományos szakterületnek. Ám folyamatosan nő azoknak a szakembereknek a száma, akik egyre növekvő hittel és elkötelezettséggel erednek e ma még feltérképezetlen, módszertanát is éppen napjainkban kikristályosító terület titkainak nyomába.

A Visszatérés a mennyekből nem vallásos vagy elméleti könyv. Leíró jellegű, az egészen kis gyermekek közvetlen megfigyelésén alapul. A szerző anyaként kezdte az esetek gyűjtését, mert szerette volna megérteni gyermekei feltoluló emlékeit. Kutatásait könyv követte, amelynek megjelenése után több száz esetről tudósították a lelkes olvasók. Ezeket feldolgozva Bowman felfigyelt a nagyszámú esetre, amelyben a gyermek nyilvánvalóan egy elhunyt családtag életének eseményeit elevenítette fel. E könyv a családi visszatérés eseteiből is a legmarkánsabbakat tartalmazza. Rávezeti az olvasót, hogy a reinkarnációt egészen más nagyon is személyes megvilágításban értelmezze, s eltölti a szeretett személyekkel való újbóli találkozás reményével.
Carol Bowman könyve szívet melengető spirituális ajándék mindazoknak, akik a lélek halhatatlanságába vetett hitük megerősítésére vágynak. Ajánljuk persze a még kétkedőknek is, akiket bizonyosan komoly mérlegelésre késztetnek a felsorakoztatott tények.

Lenyűgöző olvasmány, amely nem csak intellektusunkat teszi próbára a felvetett kérdések által, de gyógyító, reményt adó, vigasztaló érzelmi táplálék is.

A gyermekek előző életéből felbukkanó emlékeket mindig is különösen megrázónak és meggyőzőnek találtam. Ha megengedjük gyermekeinknek, hogy beszámoljanak az emlékeikről, félelem nélkül fognak tudni kommunikálni róla. Carol Bowman könyve segítségünkre van a megértésben és a kommunikációban egyaránt.
- Brian Weiss, MD., a Mesterek üzenetei című könyv szerzője

A több száz esetből Bowman kiszűrte számunkra az előző életükre visszaemlékező gyermekek leghitelesebb történeteit. A legjellemzőbb karakterisztikus vonások, amelyek megjelennek az esetleírásokban, a következők:

Tárgyszerű: előadásmód

Amikor a kisgyerekek előző életükről beszélnek, hangjuk komollyá válik, és egyáltalán nem hasonlít a szokásos éneklős handabandázásra. A felnőtteknek mindig feltűnik, milyen nyugodt ilyenkor a gyermek, szinte felnőttes, amíg előző életéről beszél.


A részletek tartóssága

Ellentétben a fantáziáló gyermek meséjével, az emlékek tényei és fontosabb adatai nem változnak, akárhányszor is ismétli el a gyermek, bár nyelvi kifejezőkészségének fejlődésével ugyanazokat a részleteket egyre szabatosabban tudja előadni.

Az élmény mögötti tudás

A gyermekek a múlt olyan eseményeiről és tényeiről beszélnek, melyeket nem tudhattak meg normális körülmények között, és az élmény mögött húzódó érzelmeknek csak a felnőttekre jellemző megértését tanúsítják.

Emlékezés a halálra

A szülők legnagyobb ámulatára, a gyermek tárgyszerűen elmeséli, hogyan lőtték le vagy hogyan halt meg egy autóbalesetben, ráadásul néha klinikailag pontos adatokkal is szolgál.

Furcsa viselkedés és fóbiák

A szülőket megrémítő megmagyarázhatatlan viselkedés és félelmek tökéletesen érthetővé válnak a múlt főleg a halál módjának ismeretében.

A kapu csak rövid időre nyílik meg

A gyermekek aránylag rövid ideig képesek feleleveníteni előző életük emlékeit, általában két és hét éves koruk között: a megvilágosodás pillanatai rövidek, és szórványosan jelentkeznek.

A világhírű: médium, James Van Praagh szerint ezek az igaz történetek nem csak a szülők, de mindenki számára hatalmas tanítást kínálnak. Némelyikük új szempontból vet fel komoly metafizikai kérdéseket, elég, ha a Hogyan választjuk meg szüleinket? című: kérdést vizsgáljuk. Más esetek a vetélés és az abortusz témájában hoznak felszínre új vizsgálódási kiindulópontokat. De mindegyikben közös az a tanítás, hogy a halál nem jelenti az élet végét, és hogy kapcsolataink a halálon túl is tovább élnek.

Carol Bowman Philadelphia mellett él férjével. Két gyermekük már főiskolára jár. Írásain, gyakori előadásain, TV-szereplésein mint az Oprah, a Jó reggelt Amerika!, és a Megoldatlan rejtélyek keresztül Bowman szülők millióinak a szemét nyitotta fel, hogy a gyerekek bizony visszaemlékezhetnek előző életükre. Még fiatal szakterületének máris elismert tekintélyének tartják.
Bowman, aki diplomás tanácsadó, előző életekre koncentráló tanácsadást és terápiát végez. Továbbra is kitartóan nyomoz családi visszatéréses esetek után.
 
Lelkünk útja - Michael Newton


Lelkünk útja - Michael Newton


(click on this link, you will find all three books)


kep_02.jpgA Lelkünk útja című könyv értéke - megítélésem szerint - éppen az, hogy az átfogó képet megismerve már értelmet nyer szenvedésünk, mert belátjuk, hogy mindez valójában lelki érésünk eszköze. Gyökeresen más megvilágításba kerülnek például munkahelyi vagy párkapcsolati gondjaink, és felértékelődik életünk minden perce. Megértjük, hogy az élet – minden nehézségével együtt – csodálatos lehetőség. Világossá válik, amire a könyvben konkrét példák is utalnak, hogy például a fiatalkori öngyilkosság vaskos tévedés, hiszen újra meg fogjuk kapni ugyanazt a leckét, a mostaninál talán még nehezebb formában. Az iskolai vizsgán kis tudással, szerencsével átcsusszanhatunk. Az élet vizsgáján ez már képtelenség…


Michael Newton kutatásaiból röviden a következő jó hírt tudtam meg: életünknek értelme van. Végső soron biztonságban vagyunk, mert az univerzum – minden testi és érzelmi fájdalom ellenére – a lelki nemesedés védett és támogatott országútja.


Kedves ismerősöm, Dobronay László, autóbaleset kapcsán különleges halálközeli élményt élt át. Előtte nem hitt abban, hogy több életet élnénk, ám „odaát” tisztán emlékezett korábbi életeire, és arra is, hogy azokban mit csinált jól, s mit ügyetlenkedett el. Elgondolkoztató üzenettel tért vissza: „Az utamon megtanultam, hogy mi a valódi szeretet. Nem ártok senkinek, még magamnak sem. Megbocsátok mindenkinek, még magamnak is. Ott segítek, ahol tudok, még magamon is. Válogatás nélkül, viszonzás elvárása nélkül, teljes odaadással. Nem teszek másnak olyat, ami nekem sem esne jól, és azt teszem másokkal, aminek én is örülnék. És ha még mindig nem tudom, hogy adott helyzetben mi a jó, mi a helyes, akkor végső eligazítóm a lelkiismeret."


Most, mától, talán érdemes elkezdenünk ennek a szeretetnek az útján járni.


dr. Domján László


A Lelkünk útja c. könyv I-III. kötete kapható Budapesten a Széna téri Hattyúház (I. ker., Hattyú u. 14.) Agykontrollüzletében, ill. utánvéttel megrendelhető a www.agykontroll.hu honlapon vagy telefonon: 06-1/488-0118


Kapható itt is: http://www.animakonyv.hu/index.php?BODY=Browser&OP=fromAuthor&AUTHOR_ID=6202
 
unfortunately I don't speak Hungarian ;) - so I thank you in english


Thank you Kislany - good to see that the foreign language section develops :)


Clivia
 
Cayce a reinkarnációról - Noel Langley


4693.jpg1923. augusztus tizedikének forró délutánján az Ohio állambeli Dayton egyik szállodai szobájában Edgar Cayce a híres amerikai látnok élete legmegrázóbb sokkjára ébredt hipnotikus álmából. Amikor ugyanis Cayce a hithű ortodox protestáns visszahallotta saját gyorsírója által feljegyzett szavait, egyre fokozódó rémülettel szerzet tudomást arról, hogy a reinkarnáció törvényét egyértelmű nyomatékkal elvitathatatlan ténynek nevezte.


Első ijedségében azt hitte, hogy a gonosz erői hirtelenében megkaparintották és magatehetetlen eszközükké tették a tudatalattijában rejlő, tisztánlátó képességeket.


Ekkor már húsz éve diagnosztizált és gyógyított hipnotikus álmában megjelenő úgynevezett "fizikai igazlátások" segítségével, de arra még soha nem kérték, hogy az okkultizmus tiltott területére merészkedjék. Amint azonban egyre több és több tapasztalatot szerzet kliensei elöző életei és jelenlegi sorsa összefüggéseiről, kénytelen volt belátni, hogy a reinkarnáció valóban elvitathatatlan tény. Ez a kötet húsz év igazlátásaiból közöl részleteket, amelyek nem annyira fizikai, mint inkább lelki életvezetésbeli kérdésekkel foglalkoznak. Csupa mélyen gyökerező probléma kerül mikroszkóp alá annak fényében amit Ceyce az illető személynek a földön eltöltött elöző életekből származó "karmikus mintájának" nevezett. A léleknek (Cayce szavával: entitásnak) az a feladata a földön, hogy önző késztetéseit visszaszorítja, alkotó erőit pedig kibontakoztatja.


Ez a könyv egyszerű és közérthető nyelven ismertet néhányat a Cayce feljegyzésekben szereplő igazlátásokból. Különös és izgalmas történetek ezek: hozzásegíthetik az olvasót egy olyan gyakorlati életfilozófia elsajátításához, amely a "karmikus mintákkal" is számolva eligazít a mindennapi élet nehézségeiben.
 
Időkapu - Reinkarnáció és korregresszió - Kövesi Péter


11047.jpgAz idő egyetlen végtelen folyam a múltból - a jelenen át - a jövő felé. Hozza magával az éltető erőket, de görgeti a fejlődést gátló hordalékot is. Semmi nem indokolja, hogy különválasszuk az előző életek terápiás felidézését a jelen élet előző eseményeit feldolgozó korregressziós módszerektől. A szerző több száz terápiás ülés tapasztalatával a háta mögött, most a szintézis igényével szeretne olyan módszereket ismertetni, amelyek nem csak a felidézésre, de a problémás helyzetek megoldására, terápiára is alkalmasak.
 
Lélektársak - Brian Weiss


lelektarsak.jpgKik a lélektársak?


Akik lélekben a legjobban illenek hozzánk. Akik már több életen keresztül voltak velünk jóban és rosszban. Akik közül ugyanaz a lélek lehetett az anyánk, a testvérünk vagy a feleségünk az évezredek folyamán. Mindez persze hihetetlenül hangzik! De a hétköznapi tapasztalatok másról árulkodnak. Az érintett személy érzékelheti a vonzódást. Az elektromosság ott vibrálhat a levegőben. Az első kézfogás: a szív szava. És az egymásra ismerés egy szempillantás alatt mehet végbe. A lélek ismeri fel a lelket!


Ki a szerző?


Dr. Brian Weiss jelenleg a nyugati világban a reinkarnáció egyik legkiválóbb szakértője. Az ún. regressziús hipnózis során több mint ezer páciense emlékezettvissza már előző életeire. AYale Egyetem pszichiátriai tanszékvezetője és a Miami Egyetem professzora nem lett hűtlen a tudományhoz, hanem magánintézetében az életregressziót is a gyógyító módszerek közé emelte.


Mit tanulhatunk belőle?


Ez a könyv egyúttal a spirituális ismeretek gazdag tárháza. Például megtudhatjuk belőle, hogy:


• Sokkal több lélek van, mint ahány fizikai test.


• A lélek csak a születéskor lép be véglegesen a testbe.


• Szeretteinket sohasem veszítjük el. Újra meg újra együtt térünk vissza velük.


• Minden a szeretet! A szeretet olyan, akár a víz. Kitölti az üres helyeket.


És azt is érdemes megszívlelnünk, hogy a szellemvilág szempontjából az anyagi világ összes kézzelfogható tárgya nem egyéb illúziónál. Egyedül CSAK A SZERETET VALÓSÁGOS.


Megvehető itt.


A Mesterek üzenetei - Brian L. Weiss


58868572.jpg&SIZE=largeDr. Brian Weiss a pszichiátria professzora a floridai Miamiban. Húsz év alatt több mint kétezer pácienssel végzett regressziós hipnózist a születés körüli, méhen belüli vagy az előző életekre visszavezethető emlékeibe. Páciensei olyan emberek közül kerültek ki, mint a Vietnamot megjárt katona, aki mély hipnózisban előhívott múltja szerint háború áldozata lett. Vagy mint az az asszony, aki előző életeiből származó emlékeket idézett fel, és a regressziós folyamat során klinikai tünetei javultak.
 
Reinkarnáció - Az újjászületés tana - Rudolf Steiner


1013017.gifAz élet mélyebb értelmének és az ember földi sorsának kérdései szorosan összefüggnek a következő kérdéssel: Egyszeri-e az élet vagy mindig újabb és újabb megtestesülések egymásra következése? Ez utóbbi véleményt egyre többen osztják napjainkban, mint ahogy az a számos "Újra megtestesüléssel" foglalkozó publikációból is kivehető.
 
Visszatérő lelkek - Tom Schroeder (Old Souls - Tom Schroeder)


07029.jpgTom Shroder újságíró korunk megdöbbento, ismeretlen történetei közül mesél el egyet. Azoknak a fiatal gyermekeknek az ezreirol szól, akik elozo életükre emlékeznek. Az apróságok részletes, pontos és érzelemgazdag adatokat közölnek olyan emberekrol, akikaz o születésük elott haltak meg, és akik ok saját maguk voltak - a gyermekek állítása szerint. A Visszatéro lelkek lebilincselo közvetlen beszámoló az elmúlt életek meggyozo tudományos bizonyítékairól. Ezek nem pszichiátriai kezelésben részesült felnottek hipnózisban elmondott vallomásai, hanem egyenesen azoknak az apróságoknak és gyerekeknek az állításai, akik önkéntelenül beszélnek elozo életükrol.
 
Útmutató előző életeinkhez - Richard Webster (Past Life Memories by Richard Webster)


utmutatoelozo.jpgA megfelelő időben előhívott előző életekből származó emlékek hasznunkra válhatnak, segíthetnek rátalálni életünk értelmére, begyógyítani lelki sebeinket, hozzájárulnak karmánk megtisztulásához és az előző inkarnációkból származó adottságaink, tehetségünk felfedezéséhez. A könyv akkor is kitűnő olvasmány, ha egyszerűen csak kíváncsiak vagyunk arra, hogy milyenek lehetettünk előző életeinkben.
 
Hányszor születik egy ember? - Helen Wambach (Reliving Past Lives by Helen Wambach)


foto.phpÖn éppen most születik meg. Mit érez közben? Az amerikai pszichológusnő rendkívüli könyvében 750 hipnotizált ember számol be legutóbbi születése élményéről, meg előző életeiről és az életek közötti időszakokról is. Néhány további, izgalmas kérdés, amelyet Helen Wambach föltett pácienseinek: - Ön maga akart megszületni? - Miért választotta a huszadik századot? - Ön választotta meg a nemét a következő életére? - Ismerte esetleg leendő anyját valamelyik előző életébe? - Mikor lépett be a megszületendő magzatba?
 
Élet a születés előtt - Mary & Peter Harrison (Children that time forgot by Mary & Peter Harrison - original title "Life before birth" kept in Hungarian)


foto.phpAz angol szerzőpáros Peter és Mary Harrison szokatlan, nehezen értelmezhető vagy prófétikus álmokat, jelentéseket, kísértetjárásokat, "csodákat", hit általi gyógyulásokat, "megérzéseket", egybeeséseket, sorsszerű találkozásokat gyűjt már évek óta, módszeresen. Több ezer esettörténetből válogatták ki az Élet a születés előtt c. könyv anyagát. A hol szomorú, hol mulatságos, hol hajmeresztő, hol mély értelmű történetek mindegyike azt látszik bizonyítani, hogy a gyermek is képes testének zárkájából kiszabadulni. A testen túli tapasztalatban a gyerekek a hétköznapi szituációkból kilépnek a saját testükből és érző/gondolkodó énjük szabadon lebegve közeledik a testüket körülvevő térben, a testüktől függetlenedve.
 
Back
Top